Dzieci zdolne

W dniu 16 maja 2022 r w naszym przedszkolu odbył się pokaz talentów.  Rodzicie przygotowali dzieci do występu. Uczestnicy pokazu otrzymały dyplomy oraz nagrody.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z  tej uroczystości.

 

Pokaz talentów

16 maja w naszym przedszkolu odbędzie się pokaz talentów. Prosimy o zgłaszanie się do występu  chętnych przedszkolaków do nauczycielek grup do dnia 9 maja. Jeśli lubisz śpiewać, tańczyć, recytować, masz zdolności plastyczne ,sportowe, konstrukcyjne  lub jakiekolwiek inne zapraszamy

Gminny Program Wsparcia Uczniów  Uzdolnionych

Nasze przedszkole przystąpiło do Gminnego Programu Wsparcia Uczniów Uzdolnionych – pilotażowego programu wspierającego najzdolniejszych uczniów
w placówkach oświatowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.

Stworzono spójny system pozwalający na wszechstronną pracę z dzieckiem

(uczniem )uzdolnionym, aby jak najlepiej rozwinąć i wykorzystać jego zdolności
oraz umiejętności.

 Zachęcamy rodziców do podejmowania działań mających na celu odkrycie uzdolnień i talentów  u swoich dzieci, wspierania ich rozwoju oraz do współpracy w zakresie realizowanych projektów.

Dziecko uzdolnione , czyli jakie…

Dziecko uzdolnione to osoba wyróżniająca się wysokim poziomem sprawności intelektualnej, specjalnymi zdolnościami związanymi z określoną dziedziną (np. językowymi, matematycznymi, plastycznymi), łatwością uczenia się, a także twórczą wyobraźnią, kreatywnością w rozwiązywaniu zadań, szerokimi zainteresowaniami, samodzielnością, dużymi możliwościami osiągnięć. Cechuje go ambicja, chęć do rozwijania swoich talentów oraz potrzeba osiągania sukcesów.

Za dziecko  uzdolnione uznać można takie, którego dotyczy co najmniej jedna
z następujących cech:

 • wysoki poziom możliwości intelektualnych ( mierzonych standardowym testem inteligencji),
 • wysoki poziom opanowania umiejętności charakterystycznych dla danego wieku rozwojowego,
 • występowanie szczególnych uzdolnień w konkretnych dziedzinach np. plastycznych, muzycznych, matematycznych.
 • oryginalność i kreatywność w myśleniu oraz  działaniu,
 • ciekawość poznawcza, łatwość i szybkość uczenia się.

Cele programu:

 1. Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju dzieci uzdolnionych, rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 2. Nagradzanie i promowanie dzieci uzdolnionych.
 3. Zwiększenie szans na sukces edukacyjny.
 4. Motywowanie rodziców do podejmowania działań mających na celu odkrycie uzdolnień u dzieci .
 5. Stwarzanie pozytywnych wzorców dla rówieśników (społeczności przedszkolnej.)

Program obejmuje:

 1. Pracę z dzieckiem
 2. Nagradzanie dzieci uzdolnionych.
 3. Promowanie sukcesów dzieci uzdolnionych, ich nauczycieli i placówek.

Formy wsparcia oferowane w poszczególnych obszarach programu

w placówkach przedszkolnych:

 1. Praca z dzieckiem zdolnym:
 • wczesne diagnozowanie, rozpoznawanie i wspomaganie uzdolnień i talentów dzieci,
 • motywowanie i rozbudzanie aktywności własnej dzieci,
 • zachęcanie dzieci do brania udziału w organizowanych konkursach
  i przeglądach.
 1. Nagradzanie dzieci uzdolnionych:
 • Dyplomy i nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach
  i przeglądach
 • List gratulacyjny Dyrektora Przedszkola na zakończenie roku szkolnego;
 1. Organizacja Dni Talentów w przedszkolu – aby uczniowie mieli dodatkową możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i uzdolnień.
 2. Informowanie o sukcesach dziecka  na  stronie  internetowej przedszkola,
 3. Promowanie przez Gminę Ożarów Mazowiecki sukcesów dzieci uzdolnionych (publikacja osiągnięć  w Informatorze Ożarowskim).

Szczegółowe informacje dotyczące Gminnego Programu Wsparcia Ucznia Uzdolnionego można uzyskać u Przedszkolnego Koordynatora ds. dziecka uzdolnionego – zachęcamy do współpracy, dzielenia się swoimi pomysłami
oraz kontaktu w razie pytań i wątpliwości.

 

Przedszkolny Koordynator ds. dziecka uzdolnionego:

 Karolina Batóg – nauczyciel grupy III