Plan dnia

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 – 17:00

Realizacja podstawy programowej – 6:30 -17:00

Realizacja bezpłatnej podstawy programowej – 07:30 – 12:30

6:30 – 8:20 – schodzenie się dzieci do przedszkola; zabawy dowolne,

                     rozmowy indywidualne z dziećmi, kontakty indywidualne z rodzicami,

                     zabawy ruchowe – grupy młodsze, ćwiczenia poranne – grupy starsze

8:20 – 9:00 – czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania; śniadanie

9:00 – 11:30 – zajęcia wychowawczo- edukacyjne w grupie z nauczycielem;

                       spacery i wycieczki; zabawy na świeżym powietrzu; zabawy ruchowe,

                       gry w ogrodzie przedszkolnym

11:30 – 12:00 – czynności higieniczne, przygotowanie do drugiego śniadania, II śniadanie

12:00 – 13:30 – odpoczynek (3-latki), pobyt dzieci na terenie lub zabawy w sali,

                          słuchanie bajek, opowiadań; zabawy dowolne, zajęcia wyrównawcze,

                          praca indywidualna, zajęcia dodatkowe,

13:30 – 14:00 – czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu; obiad

14:30 – 17:00 – aktywność własna dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań;

                         słuchanie opowiadań, bajek, muzyki relaksacyjnej,

                         rozmowy i praca indywidualna z dziećmi i rodzicami,

                         zabawy w ogrodzie przedszkolnym, odbiór dzieci