Oferta dydaktyczna placówki

Oferta edukacyjna przedszkola jest zróżnicowana i dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci. Przedszkolaki mają możliwość integrowania się ze sobą, rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień na zajęciach dodatkowych takich jak: religia oraz akompaniament. Do realizacji podstawy programowej nauczyciele wykorzystują różnorodne aktywne metody pracy z dzieckiem uwzględniające działania twórcze dzieci. Pragnąc rozbudzić w dzieciach pewność siebie i umiejętność zdrowej rywalizacji, nauczyciele zachęcają je do udziału w różnych konkursach, olimpiadach sportowych, przeglądach teatralnych. Organizowane są liczne wycieczki do muzeów, teatrów, gospodarstw agroturystycznych, zajęcia w bibliotece.

Rodzaj zajęć dodatkowych:

  • religia
  • akompaniament

Pani mgr Beata Kowalska- religia

 piątek:

10:00 – 10:30 gr. V

10:30 – 11:00 gr. VI

 

 

AKOMPANIAMENT rok 2020/2021

Pani Iwona Niemyjska

wtorek, czwartek

9 : 00 – 9 : 30 grupa VI

9 : 30 – 10 : 00 grupa V

10 : 00 – 10 : 20 grupa IV

10 : 20 – 10 : 40 grupa III

10 : 40 – 11 : 00 grupa II

11 : 00 – 11 : 20 grupa I