Oferta dydaktyczna placówki

Oferta edukacyjna przedszkola jest zróżnicowana i dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci. Przedszkolaki mają możliwość integrowania się ze sobą, rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień na zajęciach dodatkowych takich jak: taniec, język angielski oraz akompaniament. Do realizacji podstawy programowej nauczyciele wykorzystują różnorodne aktywne metody pracy z dzieckiem uwzględniające działania twórcze dzieci. Pragnąc rozbudzić w dzieciach pewność siebie i umiejętność zdrowej rywalizacji, nauczyciele zachęcają je do udziału w różnych konkursach, olimpiadach sportowych, przeglądach teatralnych. Organizowane są liczne wycieczki do muzeów, teatrów, gospodarstw agroturystycznych, zajęcia w bibliotece.