Opłaty

Uchwała Nr LVI/545/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014r.

w sprawie opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki

od 7:30 do 12:30 – realizacja podstawy programowej

Wysokość opłaty za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na realizację podstawy

programowej wychowania przedszkolnego ustala się odpłatność rodziców w wysokości

1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

Stawka żywieniowa dzienna za trzy posiłki wynosi 8,00 zł

 

 

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW PROSZĘ UISZCZAĆ NA NR KONTA

56 1240 2164 1111 0010 7735 8562

I PÓŁROCZE – 130 ZŁ II PÓŁROCZE – 130 ZŁ

 

 

UWAGA RODZICE

NOWY RACHUNEK BANKOWY !!!

Prosimy o dokonywanie wpłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w przedszkolu  na numer rachunku bankowego: 35 1020 1042 0000 8702 0375 8166

W tytule przelewu należy wyszczególnić:

Imię i nazwisko dziecka,

 Kwotę za wyżywienie i osobno kwotę za pobyt.  

W celu uzyskania informacji dotyczących opłat prosimy zgłaszać się do pani intendent.

Opłata pobierana jest z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.