Opłaty

UWAGA RODZICE

 RACHUNEK BANKOWY !!!

Prosimy o dokonywanie wpłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w przedszkolu  na numer rachunku bankowego: 35 1020 1042 0000 8702 0375 8166

W tytule przelewu należy wyszczególnić:

Imię i nazwisko dziecka,

Kwotę za wyżywienie i osobno kwotę za pobyt.  

W celu uzyskania informacji dotyczących opłat prosimy zgłaszać się do pani intendent.

Opłata pobierana jest z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

 

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW PROSZĘ UISZCZAĆ NA NR KONTA

56 1240 2164 1111 0010 7735 8562

I PÓŁROCZE – 180 ZŁ II PÓŁROCZE – 180 ZŁ