JĘZYK ANGIELSKI

 

JĘZYK ANGIELSKI  rok 2020/2021

Pani mgr Halina Szafrańska

poniedziałek                                                             środa                  

09 : 00 – 09 : 30 grupa III                                     09 : 00 – 9 : 30 grupa V

09 : 30 – 10 : 00 grupa VI                                     9 : 30 – 10 : 00 grupa I    

10 : 00 – 10 : 30 grupa V                                      10 : 00 –  10:30 grupa II 

10 : 30 – 11 : 00 grupa   IV                                 10 : 30 – 11 : 00 grupa III

                                                                                 11 : 00 – 11 : 30 grupa IV

                                                                                 11 : 30 – 12 : 00 grupa VI