Rekrutacja

LISTA DZIECI Z ROCZNIKA 2017 PRZYJĘTYCH
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JÓZEFOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021
   
L.P. Numer wniosku
1. 2020/P/01463                                                                                           
2. 2020/P/01223                                                                                          
3. 2020/P/01247                                                                                           
4. 2020/P/02545                                                                                          
5. 2020/P/01967                                                                                           
6. 2020/P/00878                                                                                          
7. 2020/P/01265                                                                                           
8. 2020/P/01811                                                                                           
9. 2020/P/02544                                                                                           
10. 2020/P/01753                                                                                          
11. 2020/P/01096                                                                                          
12. 2020/P/00832                                                                                           
13. 2020/P/00863                                                                                          
14. 2020/P/02791                                                                                           
15. 2020/P/01713                                                                                           
16. 2020/P/02126                                                                                          
17. 2020/P/02216                                                                                           
18. 2020/P/00787                                                                                           
19. 2020/P/02717                                                                                           
20. 2020/P/00738                                                                                          
21. 2020/P/01131                                                                                           
22. 2020/P/00941                                                                                           
23. 2020/P/02880                                                                                           
24. 2020/P/01197                                                                                          
25. 2020/P/01209                                                                                       
26. 2020/P/01161                                                                                          
27. 2020/P/01287                                                                                          
28. 2020/P/01564                                                                                         
29. 2020/P/00974                                                                                           
30. 2020/P/02765                                                                                         
31. 2020/P/02639                                                                                         
32. 2020/P/02860                                                                                          
33. 2020/P/01489                                                                                          
34. 2020/P/02784                                                                                          
35. 2020/P/02665                                                                                          
36. 2020/P/02089                                                                                         
37. 2020/P/02201                                                                                         
38. 2020/P/02775                                                                                         
39. 2020/P/01773                                                                                         
40. 2020/P/01675                                                                                         
41. 2020/P/00906                                                                                        
42. 2020/P/01236                                                                                           
43. 2020/P/01755                                                                                        
44. 2020/P/01300                                                                                        
45. 2020/P/01437                                                                                         
46. 2020/P/02423                                                                                         
47. 2020/P/02198                                                                                        
48. 2020/P/01993                                                                                        
49. 2020/P/01143                                                                                       
50. 2020/P/02910                                                                                       
   
LISTA DZIECI Z ROCZNIKA 2016 PRZYJĘTYCH
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JÓZEFOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021
   
   
L.P. Numer wniosku
1. 2020/P/01952
   
LISTA DZIECI Z ROCZNIKA 2015 PRZYJĘTYCH
 DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JÓZEFOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021
   
   
L.P. Numer wniosku
1. 2020/P/01390

 

 

 

 

 

LISTA DZIECI Z ROCZNIKA 2018  NIE PRZYJĘTYCH
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JÓZEFOWIE
  NA ROK SZKOLNY 2020/2021
  (NIE SPEŁNIA KRYTERIUM WIEKOWEGO)
L.P. Numer wniosku
1 2020/P/02596
2 2020/P/01846
3 2020/P/01659
   
   
   
LISTA DZIECI Z ROCZNIKA 2017  NIE PRZYJĘTYCH
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JÓZEFOWIE 
  NA ROK SZKOLNY 2020/2021
  (Z POZA TERENU GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI)
L.P. Numer wniosku
1 2020/P/01248
   
   
   
LISTA DZIECI Z ROCZNIKA 2016  NIE PRZYJĘTYCH
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JÓZEFOWIE 
  NA ROK SZKOLNY 2020/2021
  (BRAK MIEJSC)
   
L.P. Numer wniosku
1 2020/P/01856
2 2020/P/01239
   
   
LISTA DZIECI Z ROCZNIKA 2015  NIE PRZYJĘTYCH
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JÓZEFOWIE 
  NA ROK SZKOLNY 2020/2021
  (BRAK MIEJSC)
   
L.P. Numer wniosku
1 2020/P/01510
2 2020/P/02040
   

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DZIECI Z ROCZNIKA 2017 ZAKWALIFIKOWANYCH

DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JÓZEFOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021
   
L.P. Numer wniosku
1. 2020/P/01463                                                                                          
2. 2020/P/ 01223                                                                                         
3. 2020/P/01247                                                                                          
4. 2020/P/ 02545                                                                                         
5. 2020/P/01967                                                                                           
6. 2020/P/ 00878                                                                                         
7. 2020/P/01265                                                                                           
8. 2020/P/01811                                                                                          
9. 2020/P/02544                                                                                           
10. 2020/P/ 01753                                                                                         
11. 2020/P/ 01096                                                                                         
12. 2020/P/00832                                                                                           
13. 2020/P/ 00863                                                                                         
14. 2020/P/02791                                                                                           
15. 2020/P/01713                                                                                          
16. 2020/P/ 02126                                                                                          
17. 2020/P/02216                                                                                          
18. 2020/P/00787                                                                                          
19. 2020/P/02717                                                                                          
20. 2020/P/ 00738                                                                                         
21. 2020/P/01131                                                                                           
22. 2020/P/00941                                                                                          
23. 2020/P/02880                                                                                           
24. 2020/P/ 01197                                                                                         
25. 2020/P/ 01209                                                                                       
26. 2020/P/01161                                                                                         
27. 2020/P/ 01287                                                                                         
28. 2020/P/ 01564                                                                                        
29. 2020/P/00974                                                                                          
30. 2020/P/ 02765                                                                                         
31. 2020/P/ 02639                                                                                        
32. 2020/P/02860                                                                                          
33. 2020/P/01489                                                                                         
34. 2020/P/02784                                                                                          
35. 2020/P/02665                                                                                         
36. 2020/P/02089                                                                                        
37. 2020/P/02201                                                                                        
38. 2020/P/02775                                                                                        
39. 2020/P/01773                                                                                         
40. 2020/P/01675                                                                                        
41. 2020/P/00906                                                                                        
42. 2020/P/01236                                                                                          
43. 2020/P/01755                                                                                        
44. 2020/P/01300                                                                                       
45. 2020/P/01437                                                                                        
46. 2020/P/02423                                                                                         
47. 2020/P/02198                                                                                       
48. 2020/P/01993                                                                                        
49. 2020/P/01143                                                                                      
50. 2020/P/02910                                                                                       
   
LISTA DZIECI Z ROCZNIKA 2016 ZAKWALIFIKOWANYCH
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JÓZEFOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021
   
   
L.P. Numer wniosku
1. 2020/P/01952
   
LISTA DZIECI Z ROCZNIKA 2015  ZAKWALIFIKOWANYCH
 DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JÓZEFOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021
   
   
L.P. Numer wniosku
1. 2020/P/01390

 

 

 

 

 

 

LISTA DZIECI Z ROCZNIKA 2018  NIE ZAKWALIFIKOWANYCH
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JÓZEFOWIE
  NA ROK SZKOLNY 2020/2021
  (NIE SPEŁNIA KRYTERIUM WIEKOWEGO)
L.P. Numer wniosku
1 2020/P/02596
2 2020/P/01846
3 2020/P/01659
   
   
   
LISTA DZIECI Z ROCZNIKA 2017  NIE ZAKWALIFIKOWANYCH
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JÓZEFOWIE
  NA ROK SZKOLNY 2020/2021
  (Z POZA TERENU GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI)
L.P. Numer wniosku
1 2020/P/01248
   
   
   
LISTA DZIECI Z ROCZNIKA 2016  NIE ZAKWALIFIKOWANYCH
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JÓZEFOWIE
  NA ROK SZKOLNY 2020/2021
  (BRAK MIEJSC)
   
L.P. Numer wniosku
1 2020/P/01856
2 2020/P/01239
   
   
LISTA DZIECI Z ROCZNIKA 2015  NIE ZAKWALIFIKOWANYCH
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JÓZEFOWIE
  NA ROK SZKOLNY 2020/2021
  (BRAK MIEJSC)
   
L.P. Numer wniosku
1 2020/P/01510
2 2020/P/02040

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

W związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego w Polsce i zawieszeniem zajęć
w przedszkolach oraz szkołach, informujemy, że dotychczasowy harmonogram rekrutacji nadal obowiązuje i rodzice mogą się z nim zapoznać na stronie www.rekutacja.ozarow-mazowiecki.pl. Wnioski rekrutacyjne będę przyjmowane do dnia 31 marca 2020 roku do godziny 15:00. 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dalszej procedury rekrutacyjnej, umożliwiamy rodzicom trzy formy przekazania wniosku rekrutacyjnego:

 1. Przesłanie wniosku rekrutacyjnego wraz z załącznikami podpisanego odręcznie
  na skrzynkę mailową placówki pierwszego wyboru w formie skanów lub fotografii dokumentów. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe przekazanie dokumentacji
  w postaci papierowej. Adresy skrzynek mailowych są dostępne w dalszej część artykułu.
 2. Dostarczenie wniosku rekrutacyjnego wraz z załącznikami w wersji papierowej
  do placówki pierwszego wyboru (w godzinach pracy placówki), gdzie
  w wyodrębnionych miejscach, zachowując zaostrzone reguły sanitarne,
  będą wyznaczone pojemniki do składania dokumentacji związanej
  z postępowaniem rekrutacyjnym. Prosimy o składanie wniosków w zamkniętej kopercie.
 3. Złożenie wniosku w oparciu o elektroniczny system rekrutacji ,wykorzystując do podpisu elektronicznego narzędzie Profilu Zaufanego. 

W przypadku braku możliwości dostarczenia wniosku rekrutacyjnego przy wykorzystaniu powyższych rozwiązań, prosimy o  pilny kontakt telefoniczny z placówką pierwszego wyboru.

Wyżej zaproponowane rozwiązania mają na celu ograniczenie niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, zarazem pozwolą one na sprawne przeprowadzenie zaplanowanego postępowania rekrutacyjnego do Żłobka Miejskiego, przedszkoli i szkół podstawowych na terenie naszej Gminy. 

Dane kontaktowe do placówek oświatowych

 

Żłobek Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 135

Telefon : 22 722 12 40

Adres e-mail: przedszkolepubliczne2@wp.pl

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim ul. Ożarowska 34 

telefon 22 722-10-40

adres –e-mail: ozarowska@p1.ozarow-mazowiecki.pl

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim ul. Adama Mickiewicza 51 

telefon 22 722-79-55

    adres e-mail: mickiewicza@p1.ozarow-mazowiecki.pl

Przedszkole Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 135

telefon 22 722-12-40

adres e-mail: przedszkolepubliczne2@wp.pl

Przedszkole w Broniszach, ul. Kwiatowa 13

telefon 22 722-32-01

adres e-mail: przedszkole@pb.ozarow-mazowiecki.pl

Przedszkole w Józefowie, ul. Kasztanowa 12 

telefon 22 292-60-15

adres-mail: przedszkole-jozefow@wp.pl

Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim, ul. Lipowa 11 

telefon 22 722 10 57

    adres e-mail: justyna.szot@sp2.ozarow-mazowiecki.pl

Przedszkole Niepubliczne “Bajlandia” w Ożarowie Mazowieckim, ul. Spacerowa 

telefon : 22 722 13 70

adres e-mail: anulawojna@wp.pl

Przedszkole Publiczne “Akademia Pod Modrzewiem” filia Macierzysz ul. Sochaczewska 89a

telefon : 504 047 426

adres e-mail: akademia.macierzysz@gmail.com

Przedszkole Publiczne “Akademia pod Modrzewiem” filia Ołtarzew Ulul. Hallera10/8b

Telefon: 504 047 426

Adres e-mail: akademia.oltarzew@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim
ul. Szkolna 2

telefon 22 722 10 39

adres e-mail: sekretariat@sp1.ozarow-mazowiecki.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim, ul. Lipowa 11

telefon 22 292 11 20, 22 292 11 21

adres e-mail: sekretariat@sp2.ozarow-mazowiecki.pl

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach ul. Poznańska 541

telefon 22 722 50 28

adres e-mail: sekretarz@sps.ozarow-mazowiecki.pl

Szkoła Podstawowa w Duchnicach ul. Duchnicka 25 

telefon: 22 506 57 80

adres e-mail: sekretariat@spd.ozarow-mazowiecki.pl

Szkoła Podstawowa w Umiastowie ul. Umiastowska 74

telefon: 22-722-10-04

adres e-mail: sekretarz@spu.ozarow-mazowiecki.pl

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie ul. Lipowa 3 

telefon 22 722 50 15

adres e-mail: sekretarz@spp.ozarow-mazowiecki.pl

 

Paweł Kanclerz 

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr B.0050.23.2020

ZARZĄDZENIE NR B.0050.23.2020
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2020 roku
w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów
Mazowiecki na rok szkolny 2020/2021
Zgodnie z art. 154 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
zarządzam co następuje:
1. Ustalam harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki na rok
szkolny 2020/2021:
1) Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – od dnia
02 marca 2020 r. do dnia 11 marca 2020 r.;
2) Przekazanie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym – od dnia
02 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.;
3) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – od 01 kwietnia 2020 r.
do dnia 10 kwietnia 2020 r.;
4) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dnia 10 kwietnia 2020 r.;
5) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia – od dnia 13 kwietnia 2020 r.
do dnia 16 kwietnia 2020 r.;
6) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia 17 kwietnia 2020 r.
2. W przypadku pozostających miejsc wolnych w przedszkolach po postępowaniu
rekrutacyjnym, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.
3. Ustalam harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności
w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki na rok
szkolny 2020/2021:
1) Przekazanie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod
uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym – od dnia 06 maja 2020 r. do dnia 13 maja
2020 r.;
2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – od dnia 14 maja 2020 r.
do dnia 19 maja 2020 r.;
3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dnia 20 maja 2020 r.;
4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia – od dnia 20 maja 2020 r.
do dnia 24 maja 2020 r.;
5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia 25 maja 2020 r.
4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału ds. Społecznych,
dyrektorom szkół podstawowych i dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Ożarów Mazowiecki.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
/-/ Paweł Kanclerz

 

infografika_2020_gotowa

 

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata

Zgodnie z Uchwała Nr XXXV/372/17 z 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki obowiązuje kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka.

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata jest szczególnie istotnym w sytuacji, gdy grupa kandydatów z taką samą liczbą punktów ubiegających się o przyjęcie do danej placówki jest wyższa niż liczba wolnych miejsc.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie zechcą skorzystać z tego kryterium, nie muszą składać oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Jest to kryterium dobrowolne, a objaśnienia dotyczące jego stosowania znajdują się poniżej. W przypadku nieprzedłożenia oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, dane kryterium nie będzie uwzględnione przez komisję rekrutacyjną. Oświadczenie o dochodzie na osobę jest dostępne w dziale „Pliki do pobrania” Systemu rekrutacji do placówek oświatowych Gminy Ożarów Mazowiecki lub pod linkiem https://rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl/pliki-do-pobrania

Dochód na członka rodziny (liczony w oparciu o kwotę, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.). Kwota wynosi 674 zł brutto

Kryterium dochodu z Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiecki jest stopniowane

 • mniejszy lub równy 50% kwoty punkty 4

 • przekraczający 50% a mniejszy lub równy 100% punkty 3

 • przekraczający 100% a mniejszy lub równy 150% punkty 2

 • przekraczający 150% a mniejszy lub równy 200% punkty 1

 • przekraczający 200% punkty 0

Zgodnie z art. 131 ust. 9-10 ustawy Prawo oświatowe:

 • przy obliczaniu dochodu członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,

 • pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy
  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.), z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca
  1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387,
  ze zm.),
  pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Dochódoznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art.30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

 3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

 • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

 • świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

 • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

 • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

 • ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

 • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,

 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

 • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

 • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495)

 • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

 • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

 • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

 • alimenty na rzecz dzieci,

 • stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 stypendium doktoranckie ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

 • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),

 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

 • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

 • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,

 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

 • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

 • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

 • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ,

 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

 • pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c świadczenia pomocy materialnej dla uczniów ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 stypendia studenckie ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 stypendium przyznawane doktorantowi przez jednostkę samorządu terytorialnego ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

 • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

 • świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),

 • świadczenie rodzicielskie,

 • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,

 • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 zwolnienia przedmiotowe ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne;

 

 

 

 

Od wyników rekrutacji rodzicom przysługuje procedura odwoławcza. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji od dnia 17 kwietnia w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzice/opiekunowi prawni mają prawo złożyć do Komisji Rekrutacyjnej wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od otrzymania wniosku, sporządza uzasadnienie o nieprzyjęciu dziecka do placówki. Rodzice/opiekunowie prawni w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia decyzji komisji rekrutacyjnej, mają prawo wnieść do dyrektora placówki, odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor w terminie 7 dni sporządza uzasadnienie dotyczące odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Czynność polegająca na złożeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, wykonujecie Państwo w sposób tradycyjny, papierowy – składając wniosek osobiście w placówce pierwszego wyboru. Treść wniosku nie została prawnie uregulowana. Jeśli po zakończeniu rekrutacji podstawowej, będą w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych dostępne wolne miejsca, odbędzie się postępowanie uzupełniające. Terminy rekrutacji uzupełniającej są dostępne pod linkiem: https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=14149