Rekrutacja

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

DZIECI Z ROCZNIKA 2018 PRZYJĘTE DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JÓZEFOWIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 1. 2021/P/03769

 

 

 

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 DZIECI Z ROCZNIKA 2018 ZAKWALIFIKOWANE DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JÓZEFOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 1. 2021/P/03769

 

 

 

 

Film instruktażowy pokazujący proces złożenia wniosku rekrutacyjnego

  https://ozarow-mazowiecki.pl/2021/03/03/proces-zlozenia-wniosku-rekrutacyjnego-do-placowek-oswiatowych-gminy-ozarow-mazowiecki/

 

Szanowni Rodzice

 

Od 22 lutego do 31 marca 2021 r. rozpoczynamy proces e-rekrutacji  do  przedszkola na rok  szkolny 2021/2022.

W terminie 22-26 luty 2021 r.  system będzie dostępny  tylko dla rodziców składających deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola 

( rocznik 2017 i 2016) .

 W dniach od 1 do 31 marca system będzie dostępny tylko dla rodziców składających nowe wnioski do przedszkola dla dzieci 3-letnich

( rocznik 2018).

Prosimy o zapoznanie się z procesem rekrutacji w zakładce REKRUTACJA na stronie naszego przedszkola

www.pj.ozarow-mazowiecki.pl .

 

Szanowni rodzice dzieci grupy V i VI

        Od 1 marca 2021 do 31 marca 2021 dostępna będzie rejestracja wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w niżej wymienionych placówkach:

 1. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie

2. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach

 System rekrutacji dostępny będzie  na stronie   :

 https://rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl/

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR B.0050.20.2021

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 26 stycznia 2021 roku

 

w sprawie:  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki na rok szkolny 2021/2022

 

Zgodnie z art. 154 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

zarządzam co następuje:

1.Ustalam harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki na rok szkolny 2021/2022:

1) przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – od dnia 22 lutego 2021 r. do dnia 26 lutego 2021 r.;

2)   przekazanie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 01 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021r.

3)   weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) – od dnia 01 kwietnia 2021 r. do dnia 09 kwietnia 2021 r.;

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dnia 12 kwietnia 2021 r.;
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia – od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 16 kwietnia 2021 r.;
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia 19 kwietnia 2021 r.
 1. W przypadku pozostających miejsc wolnych w przedszkolach po postępowaniu rekrutacyjnym, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.
 2. Ustalam harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki na rok szkolny 2021/2022:
 • przekazanie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 04 maja 2021 r. do dnia 12 maja 2021 r.;
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) – od dnia 13 maja 2021 r. do dnia 18 maja 2021 ;
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dnia 19 maja 2021r.;
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia – od dnia 19 maja 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r.;
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia 24 maja 2021 r.
 1. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału ds. Społecznych, dyrektorom szkół podstawowych i dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Paweł Kanclerz