Nasze przedszkole po raz kolejny bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie „Kreatywne przedszkole – twórczy maluch”, zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. Realizując zadania konkursowe ,wszystkie nauczycielki , z każdej grupy zorganizowały uroczystość przedszkolną , konkurs , którego celem było poznawanie, przeżywanie oraz kreowanie kultury regionalnej i narodowej lub ukazywanie różnorodności zasobów i tradycji kulturowych innych narodów. Konkurs odbył się 21.01.2021 r.Każda grupa przygotowała część artystyczną .Grupa ,,Żabki ” zaśpiewała piosenkę ,, ,Przedszkolaki tańczcie Krakowiaka” pochodzącą z regionu  Krakowa . Po występie Pani Dyrektor wręczyła każdemu dziecku dyplom.