Aktualności

 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu zapraszam na szczególny wykład dla rodziców i nauczycieli, który odbędzie się 12 maja o 18:00 online – odnośnie wyzwań związanych z higieną cyfrową w dzisiejszych czasach.

 Poradnia zaprasza szczególnie dlatego, że pierwsza edycja wykładu spotkała się z tak pozytywnym odbiorem, że zdecydowano ponowić wykład ze zwiększoną liczbą miejsc.

 

Zapraszamy!

„Fonoholizm i higiena cyfrowa – jak zapobiegać e-uzależnieniom
dzieci i dorosłych?”

Szczegóły odnośnie możliwości udziału umieszczono w załączniku.

Serdecznie pozdrawiamy

Grono Pedagogiczne Zespołu Poradni

ZAKAŻENIE KORONOWIRUSEM W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W JÓZEFOWIE

 

  Informuję, że u jednej z pracownic obsługi zatrudnionej w Przedszkolu Publicznym w Józefowie potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2.

O zaistniałej sytuacji placówka niezwłocznie poinformowała Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Zgodnie z wytycznymi sanepidu  3 pracownice  zostały skierowane na kwarantannę w terminie od 19.11.2020 r. do 26.11.2020 r. 

Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi. O przebiegu sytuacji będziemy Państwa informować na bieżąco poprzez naszą stronę internetową placówki.  Dziękujemy pracownikowi za odpowiedzialną postawę społeczną.

 

Krystyna Parakiewicz                                                                                     

Dyrektor Przedszkola                                                 

 

Po raz kolejny Nasze Przedszkole włączyło się w akcję organizowaną przez Ministra  Edukacji Narodowej:

,, Szkoła do hymnu “. W dniu 10 listopada każda z grup odśpiewała 4 zwrotkowy hymn narodowy .

W ramach wzięcia udziału w akcji  otrzymaliśmy podziękowanie od Ministra Edukacji i Nauki .

 

 

 

 

 

 

 

„ZACZYTANE PRZEDSZKOLE ” KOLEJNE ZADANIE

Drodzy Państwo przed nami kolejne zadanie do wykonania, w listopadzie prosiłabym o zorganizowanie „Domowego Dnia Postaci z Bajek”. Dzieci powinny przebrać się za wybraną postać z bajki, a jeżeli nie mają stroju, to mogą zrobić go wspólnie z rodzicami. A Państwa proszę o wysłanie zdjęcia dziecka w stroju na adres magdalenaharasny@gmail.com

Jednocześnie chciałabym bardzo podziękować Wszystkim osobom, które wysłały zdjęcia w październiku ,liczę ,że również i w listopadzie się na Państwu nie zawiodę.

mgr Magdalena Kamińska-Haraśny ( koordynator projektu)

 

 

 

W związku z obchodami Święta Niepodległości

w naszym przedszkolu bardzo prosimy, aby dzieci w dniu 10.11.2020 r zostały ubrane w stroje galowe.

W tym dniu przedszkolaki odśpiewają Hymn Polski, a także odbędzie się Recytatorski Konkurs Patriotyczny .

 

 

 

 

DRODZY RODZICE

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie fotograficznym „Moja miejscowość jesienią”.

 

Zdjęcia prosimy przesyłać do dnia 06.11.2020r. na adres mailowy:

przedszkole-jozefow-logo@wp.pl

 

Do zdjęcia dołączamy informacje:

 • imię i nazwisko dziecka
 • nazwę grupy.

 

 

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła

Wisława Szymborska

 

Czytelnictwo jest istotnym czynnikiem wychowania dziecka. Wielu rodziców  decyduje się na stwarzanie sytuacji nawiązania kontaktu z książką już na etapie prenatalnym lub we wczesnym dzieciństwie. Takie postawy rodziców kształtują zainteresowanie książką rozwijają kompetencje czytelnicze oraz dążenie do samodzielnego odczytywania słów. Praca z książką, zarówno w przedszkolu jak i w domu, rozbudza emocje, rozwija wyobraźnię oraz posiada szereg walorów edukacyjno–wychowawczych.

Dlatego też chciałabym Państwa zachęcić do udziału w projekcie edukacyjnym pt. „Zaczytane przedszkole”, którego głównym celem jest  rozwijanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt trwa od 5.10.2020-15.03.2021 r. w tym czasie mamy do wykonania zadania zarówno Państwo jako Rodzice i My jako przedszkole. W październiku chciałabym żeby Państwo zorganizowali w swoich domach „Rodzinny Dzień Czytania Bajek”- przyślijcie proszę na e- meila magdalenaharasny@gmail.com  zdjęcia jak czytacie swoim dzieciom ich ulubione bajki.

 

Liczę na Państwa zaangażowanie oraz współpracę.

mgr Magdalena Kamińska-Haraśny

( koordynator projektu)

 

 

 

 

Szanowni Państwo ,

 

W załączeniu przesyłam Państwu pismo Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pana Pawła Kanclerza, pełniącego jednocześnie rolę Gminnego Komisarza Spisowego w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 z prośbą o zapoznanie się z jego treścią .

 

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. trwa Powszechny Spis Rolny, który jest realizowany przez Wojewódzkie Biura Spisowe we współpracy z Gminnymi Biurami Spisowymi. Dostępne są trzy metody spisu:

 1. Samospis za pośrednictwem aplikacji
 2. Spis za pośrednictwem Infolinii Spisowej
 3. Spis podczas wizyty rachmistrza spisowego (dostępny od 1.10.2020 r.)

Wszystkie osoby objęte tym spisem dostały od prezesa GUS indywidualne listy z informacją o spisie oraz danymi kontaktowymi w przypadku pytań i wątpliwości z nim związanych. Niemniej jednak my również, jako Gminne Biuro Spisowe, jesteśmy zobligowani do tego, aby udzielać wsparcia w tym zakresie. W tym celu w naszym urzędzie utworzone zostało stanowisko spisowe, z którego może skorzystać każdy, kto chce dokonać samospisu, a nie posiada komputera z dostępem do internetu lub potrzebuje wsparcia merytorycznego. Osobą wyznaczoną do kontaktu merytorycznego w sprawach związanych ze spisem jest Pani Katarzyna Rykowska-Kitlińska z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 22 731 32 35.

 

W związku z powyższym zwracam się do wszystkich Państwa z prośbą o przekazywanie informacji, w przypadku pytań od mieszkańców, o spisie i Gminnym Biurze Spisowym oraz osobach do kontaktu. Proszę również o przekazywanie informacji o spisie wśród Państwa znajomych, którzy podlegają temu obowiązkowi ustawowemu. Mam nadzieję, że wspólna akcja informacyjna pozwoli nam dotrzeć do każdego mieszkańca podlegającego spisowi, a na koniec listopada 2020 r. osiągniemy zakładane rezultaty.

 

Dziękuję za Państwa zaangażowanie,

 

 

Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego

 

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak

Zastępca Burmistrza

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Tel. 22 731 32 27

Powszechny spis rolny

 

 

Apel Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego o przestrzeganie zasad sanitarnych

Rodzice, Opiekunowie!

Od marca zmagamy się z pandemią wirusa Sars-Cov-2, za nami ponad trzy miesiące zdalnego nauczania w poprzednim roku szkolnym. 1 września dzieci wróciły do szkół i przedszkoli, aby rozpocząć naukę w trybie stacjonarnym, ale w dużym reżimie sanitarnym. Niestety docierają do nas sygnały o lekceważeniu a wręcz bojkotowaniu zasad bezpieczeństwa przez rodziców i opiekunów.

Staramy się robić wszystko, aby dzieci mogły korzystać z nauki stacjonarnej jak najdłużej. Najważniejsza w tej sytuacji jest Państwa odpowiedzialna postawa i stosowanie się do jasno określonych zasad!

W szkołach obowiązują zasady bezpieczeństwa, dotyczące m.in. wstępu do szkoły, poruszania się, dezynfekcji rąk, zachowania dystansu społecznego i pomiaru temperatury, które przygotowane zostały zgodnie z wytycznymi sanitarnymi adekwatnie do organizacji każdej szkoły. Przypominam, że do szkół i przedszkoli mogą być posyłane wyłącznie zdrowe dzieci.

Obowiązujące w placówkach oświatowych zasady bezpieczeństwa mają na celu nasze wspólne dobro, ochronę zdrowia i życia ludzkiego. Apeluję o racjonalne zachowanie i bezwzględne przestrzeganie obowiązujących zasad!

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

 

 

Szanowni Rodzice ,

 Z uwagi na panująca epidemię COVID- 19 organizacja przedszkola w nowym roku szkolnym , będzie przebiega w tzw. reżimie sanitarnym .Przedszkole od dnia 1 września 2020r. będzie czynne w godzinach od 6.30-17.00

 

 

Nowy rok przedszkolny w ożarowskich przedszkolach

W Gminie Ożarów Mazowiecki od 1 września 2020 r. dzieci rozpoczną wychowanie przedszkolne w publicznych przedszkolach w sposób tradycyjny, przestrzegając wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Przedszkola gminne są przygotowane na przyjęcie wychowanków. Jako Gmina dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom i pracownikom placówek maksymalne bezpieczeństwo. Obiekty zostały zdezynfekowane i wyposażone w środki bezpieczeństwa i ochrony osobistej czyli płyny dezynfekujące i ich dystrybutory, maseczki i rękawiczki.

W nadchodzącym czasie najważniejszą zasadą, o jakiej muszą pamiętać rodzice, jest posyłanie do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych (bez jakichkolwiek objawów chorobowych). Opiekunowie odprowadzający dzieci będą mogli wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola tylko do wyznaczonego miejsca i obowiązani będą do stosowania środków ochronnych: osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.

Podjęte działania i wdrożone w przedszkolach regulaminy służą ważnemu celowi – zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich osób na terenie placówek. Prosimy rodziców o wsparcie i wdrożenie zasad bezpieczeństwa, które przedstawiamy w skrócie na załączonych grafikach.

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

 

Drodzy Rodzice, uprzejma prośba zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi dokumentami. (odnośniki PDF)

Szanowni Rodzice-4-skonwertowany

Procedura badania temperatury-1

1 REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PODCZAS EPIDEMII od 1 września 2020

3. Oświadczenie rodzica opiekuna

 

Załącznik nr2

Regulaminu szczególnych zasad działalności placówki w trakcie prowadzonych w

Przedszkolu zajęć podczas pandemii wirusa SARS – Co V2 ( COVID19)

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

UCZĘSZCZAJĄCEGO DO PLACÓWKI PODCZAS EPIDEMII COVID-19

………………………………………………..

( imię i nazwisko dziecka)

nr tel. ………………………………………………………… , nr tel. ……………………………………………………….

( rodzic /opiekun prawny) ( rodzic / opiekun prawny)

 1. Zapoznałam/em się i akceptuję w całości Regulamin zasad działalności placówki w trakcie prowadzonych w Przedszkolu Publicznym w Józefowie zajęć podczas pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19) i nie mam w stosunku do niego zastrzeżeń.

 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka COVID-19, mnie, moich domowników, personel placówki i innych dzieci w przebywających w placówce. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją, jak również ich rodzinami.

 3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do placówki, tym samym za narażenie na zakażenie COVID-19, jest po mojej stronie.

 4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.

 5. W czasie przyjęcia dziecka do placówki, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.

 6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel.

 7. W ciągu ostatnich dwóch tygodni dziecko nie miało styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.

 8. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do placówki i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.

 9. Moje dziecko nie będzie przynosiło do placówki żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.

 10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w placówce poza teren przedszkola.

 11. Zostałem poinformowana/y o procedurach bezpieczeństwa w zakresie przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki.

 12. Zobowiązuję się do noszenia maseczki ochronnej i rękawiczek, dezynfekowania rąk w punkcie do tego przygotowanym i przez wzgląd na sytuację przekażę dziecko opiekunowi w maksymalnie krótkim czasie bez zbędnego przebywania w placówce.

 13. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe, zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od personelu placówki, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego z placówce pomieszczenia do izolacji.

 14. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję placówki.

 15. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych moich i mojego dziecka w przypadku zarażenia COVID-19.

……………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

a3_plakat_przedszkole223www