Dzień tęczowy”, odbył się 8.06 .2021r , w każdej grupie przedszkolnej.Tego dnia dzieci, nauczyciele oraz pracownicy przedszkola ubrani byli w kolory tęczy. Nauczycielki z każdej grupy przygotowały  zajęcia i zabawy związane z kolorami tęczy . Przygotowano dla dzieci następujące zadania:

  • „Powitanie z kolorami tęczy – zabawa wprowadzająca w kole.
  • Słuchanie opowiadania „Historia tęczy”.
  • Rozwiązywanie zagadek związanych z kolorami.
  • Układanie tęczy z bibułkowych wstążek.
  • „Kolorowy most” – zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania tęczy.
  • Rozpoznawanie kolorów tęczy.
  • Zabawa ruchowa „Deszcz” wg. Klanza.
  • „Tęczowe podchody” – szukanie kolorowych przedmiotów w Sali.
  • Praca plastyczna „ Tęcza”
  • Nauka piosenki pt. „Tęcza, tęcza, cza cza cza”.

To był dzień pełen wrażeń .Zapraszamy do fotorelacji.