25.10.2019 roku dzieci 5-letnie wzięły udział w zajęciach bibliotecznych. Przedszkolaki rozpoznawały zwierzęta po głosie, oglądały naturalistyczne fotografie. Na podstawie książki „Klinika Zwierzaków” i opowiadania o nietoperzu poznały cechy ssaków. Wiedzą już, że nietoperz , choć lata, jest bardziej podobny do myszy niż ptaka.