20.11.2020r. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka”

W przedszkolu Ogólnopolski Dzień Praw dziecka  obchodzimy corocznie. Nauczycielki we wszystkich grupach szczególną uwagę poświęciły na  informowaniu dzieci o tym jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić jeśli są łamane. Podkreślały ogromną rolę dorosłych, którzy powinni stać na straży tych praw, respektować je i podejmować działania mające na celu ich ochronę. Dzieci wykonały prace plastyczne zgodnie z tematem oraz wysłuchały wiersza pt. „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego.