PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

LISTOPAD 2023

GRUPA V (ŻABKI)

 

Tematy kompleksowe

  1. NA STAREJ FOTOGRAFII 01-03.11.2023
  2. JESIENNA MUZYKA 06-10.11.2023
  3. MALI ARTYŚCI 13-17.11.2023
  4. CIEPŁO I MIŁO 20-24.11.2023
  5. ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI 27-30.11.2023

 

 

 

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

Zabawy :

– zabawa orientacyjno-porządkowa  „Kolorowe rzędy”

– zabawa ruchowa „Zaprzęgi”, „Skok przez kałużę”, „Stop-klatka!”, „Igła z nitką”, „Ubrania”, „Podaj kartkę”

– zabawa muzyczno-ruchowa „Pieczemy ciasto owocowe razem z babcią”

– zabawa rytmiczna „Odgłosy”.

 

– zabawa dydaktyczna „Ile jest…?”, „Policz i sprawdź” „Porządki”. „Zaczarowany woreczek”, „Wyrazowa zupa” , „Na poczcie”

– zabawy słuchowe „Tropimy głoskę e, t, d, i  „„Garderoba”,

– zabawa słuchowa „Co słyszysz?”. 

– zabawa dydaktyczno-ruchowa „ Kolory” , „Zimno – ciepło” , „Gdzie to jest?”