Dnia 18.10.2019r w grupie V „Żabki” uczestniczyły w zajęciach z projektu.

Dzieci brały udział w zajęciach badawczych. Pierwszym działaniem było poznanie świata barw poprzez łączenie farb i tworzenie nowych kolorów.

Z nowo powstałych kolorów przedszkolaki malowały tęcze. Kolejnym doświadczeniem w którym uczestniczyła grupa V było dokonanie pomiarów przy użyciu różnych narzędzi ( miarki krawieckiej, miarki stolarskiej, linijki i własnych stóp)  Następnym eksperymentem było ważenie materiałów przyrodniczych (szyszek, orzechów, kasztanów) na wadze szalkowej.

Celem tych zajęć było rozbudzenie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji , wyciąganie trafnych wniosków z przeprowadzanych doświadczeń, eksperymentów , zjawisk przyrodniczych.